سفارش تبلیغ

GoogleL
   
   نام *:              (فارسی وارد شود)
   نام خانوادگی *:  (فارسی وارد شود)
   شماره موبایل *: 
   شماره ثابت *:   
   آدرس  ایمیل *: 

   آدرس ایمیل 
  ارسال گزارش :  

   آدرس سایت *:  

  
درج شماره تماس در متن آگهی خلاف قوانین گوگل می باشد و ممکن است گوگل   
آنرا نپذیرد . البته در اکثر موارد گوگل درج شماره تماس را متوجه نمی شود و فعال می کند   
با توجه به نکته فوق رایان هاست درج و نمایش شماره تماس در متن آگهی را   
تضمین نمی کند و ممکن است فعال نشود.   
در صورت درج شماره تماس حتما کد شهر مثل 021 را ابتدای آن قرار ندهید   
در صورت نیاز به درج شماره موبایل از الگوی بطور مثال: 1111 1111 091 استفاده کنید   
  
        حداکثر 30 حرف
      حداکثر 30 حرف
      حداکثر 80 حرف

  پیش نمایش